Speciale toegankelijkheid

Maatwerk voor bezoekers in een rolstoel

Circusbezoekers die afhankelijk zijn van een rolstoel kunnen bij Nationaal Circus Hollandia rekenen op een speciaal ontvangst en vip behandeling. Allereerst worden (indien mogelijk) dicht bij de entree van het circus speciaal gereserveerde parkeerplaatsen gecreëerd.

EXTRA FACILITEITEN

In de foyer bevindt zich een ruim invalidentoilet waarbij rekening gehouden is met zoveel mogelijk zelfstandigheid voor de rolstoelgebruiker.

GEREDUCEERDE PRIJS

Rolstoelgebruikers kunnen rekenen op een warm ontvangst, een mooie plek in de nagenoeg gelijkvloerse loge, vooraan in het circus en een gereduceerde prijs voor zo’n koninklijke plek. Een rolstoelgebruiker met begeleider betaalt voor deze twee logeplekken € 79,-. In de pauze zijn er speciale arrangementen om op deze logeplekken vooraf bestelde consumpties te ontvangen.

KOM VROEG

Om alles zo soepel en spoedig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat bezoekers die afhankelijk zijn in een rolstoel al vroegtijdig richting de circustent gaan, nog voordat het grote publiek naar binnen stroomt. Daarom is het noodzakelijk om minimaal 3 kwartier (45 minuten) voor aanvang van de circusshow in de foyertent aanwezig te zijn.

PERSOONLIJKE RESERVERING

Nationaal Circus Hollandia vindt het belangrijk om een zorgvuldige communicatie te hebben met deze specifieke groep bezoekers. Daarom worden de tickets en arrangementen uitsluitend verkocht via info@circushollandia.nl. Via dit mailadres kan je ook contact opnemen voor meer informatie.